Pressemelding fra Coromatic: Fikk utfordrende oppdrag for Saab - Ingeniørens Innkjøpsbok

Pressemelding fra Coromatic: Fikk utfordrende oppdrag for Saab

Illustrasjon artikkel

Coromatic har sikret strømforsyningen til forsvars- og sikkerhetskonsernet Saab til deres camp i Somalia. Coromatic designet en stabil og holdbar løsning for kraftforsyning som tåler ekstreme værforhold.

Camp i Afrika

Coromatic, den ledende leverandøren av løsninger for virksomhetskritisk infrastruktur, har sikret strømforsyningen til forsvars- og sikkerhetskonsernet Saab på deres camp i Mogadishu som selskapet driver på oppdrag av FN. På campen, som i størst mulig grad skal fungere selvforsynt, jobber ca 70 ingeniører med drift og vedlikehold av kjøretøy og båtmotorer.

Problemer med strøm
Helt siden oppstart av campen for tre år siden har Saab hatt problemer med strømforsyningen til campen. Dieselaggregatene har rustet på grunn av det ekstreme værforholdet med høyt saltnivå, luftfuktighet og høye temperaturer. For å løse problemene ble Coromatic konsultert og fikk i oppdrag å designe, bygge og levere en løsning for stabil kraftforsyning med lang holdbarhet.

å sikre strømforsyningen på campen var helt avgjørende for at vi skulle håndtere oppdraget vi har fått av FN. Vi har jobbet med Coromatic tidligere og er godt kjent med deres kompetanse for å sikre virksomhetskritisk infrastruktur i ekstreme miljøer, sier Carina Hörnfeldt, avdelningssjef på Saab. Løsningen som de har levert lever opp til våre høye krav til tilgjengelighet og stabilitet.

Spesialdesignet løsning
Løsningen består av å innlemme de nye aggregatene i Coromatics egne moduler laget i komposittmateriale, og utformet som en sandwichkonstruksjon. Gjennom konstruksjonen minimeres risikoen for at luft utenifra kommer inn i aggregatene. For å kjøle ned anlegget plasserte Coromatic et kjøleanlegg på taket. For filtrering av aggregatenes inntaksluft ble det benyttet spesialdesignede tre-lags filter. Vedlikeholdstiltak, som påfylling av olje og kjølevann, kan gjøres fra utsiden gjennom slanger og pumper. Anlegget fjernovervåkes fra Saab sitt kontor i Östersund.

Campen har også hatt problemer med varmtvannstilførsel, noe som Coromatic løste gjennom å installere en varmeveksler som utnytter overskuddsvarmen fra generatorene til å varme opp vann.

Det er gledelig og en ære at vi har kunnet bistå Saab i deres viktige prosjekt i Mogadishu, sier Thomas Wunger, landssjef for Coromatic i Sverige. Vi gjennomfører mange ulike prosjekter hvert år, men dette er et av de mest krevende vi har jobbet med, særlig på grunn av det ekstreme miljøet og de veldig kompliserte forutsetningene.

Den nye løsningen for sikker strømforsyning er levert nøkkelferdig og er nå i full drift.