Pressemelding fra Rittal AS - Smart design av klimatisering gir energieffektive styreskap - Ingeniørens Innkjøpsbok

Pressemelding fra Rittal AS - Smart design av klimatisering gir energieffektive styreskap

Illustrasjon artikkel

Konseptet "Thermal Design Integration" som Rittal og Eplan lanserer sammen, gir nye muligheter for standardisert utforming av energieffektive automasjons- og styreskap med klimakontroll.

Designfunksjonene er tilgjengelig fra denne høsten i prosjekteringsverktøyet Eplan Pro Panel 2.6. En iøyenfallende fordel er at verktøyet setter ulike farger på de valgte komponentene, avhengig av varmebelastningstetthet, dvs. maksimalt varmetap i forhold til størrelsen. Det gir konstruktøren smart veiledning for å unngå ”hot spots”.

Visualiserer varmebelastningen

Konstruktøren kan også få visualisert hvordan varmebelastningstettheten fordeles i hele skapet. Hvis det er en ubalanse i fordelingen, kan dette korrigeres ved målrettede endringer i oppsettet. Montasjeoppsettet kan verifiseres på klimaregulering og konstruktøren kan ved behov interaktivt iverksette tiltak for å oppnå en best mulig løsning.

 

Unngår konstruksjonsfeil

Den integrerte virtuelle teknologien innebærer at konstruksjonsfeil i klimatiseringsløsningen kan unngås. Dette eliminerer unødvendige driftsstopp og servicetelefoner. Kostnadene reduseres samtidig som prosesskvaliteten øker.

All nødvendig informasjon er gjort tilgjengelig som enhetsdata via Eplan Data Portal.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Knut Helge Reiersgård
Technical Support IT / Climate Control and Service
Telefon: 96 90 21 76  Epost: khr@rittal.no