Toppindustrisenteret lansert - Ingeniørens Innkjøpsbok

Toppindustrisenteret lansert

Illustrasjon artikkel

Skal hjelpe små og mellomstore bedrifter opp og frem.

Initiativet fra blant andre Kongsberg Gruppen, ønsker å samle norsk industri etter Toppidrettssenterets modell, for utveksling av metoder, kompetanse og kunnskap.

Her presenterte Walter Qvam det nye Toppindustrisenteret i Arendal

Foto: Marius Valle

 

At senteret er lansert betyr ikke at det er ferdig etablert. I første runde vil et forprosjekt pågå i et halvt år. 

 

Her kan du lese mer om Toppindustrisenteret