Tror på flere ingeniører til kommunene - Ingeniørens Innkjøpsbok

Tror på flere ingeniører til kommunene

Illustrasjon artikkel

Tradisjonelt har kommune-Norge vært taperen når det gjelder å tiltrekke seg ingeniører. Nå ser NITO tegn på endring.

President i NITO, Trond Markussen, sier til NRK Sørlandet at mens det før var svært få studenter som utrykte et ønske om jobb i kommunen etter endte studier, har antallet her nå økt. Han ser på de omfattende endringene i oljesektoren som en viktig årsak til dette. I tillegg vil mange av de som tidligere har jobbet innen olje og petroluem nå bruke sin kompetanse i kommunen.

– Vi har flere ganger hatt problemer med å få ingeniører og vi har vært nødt til å lyse ut stillinger både to og tre ganger. Det har også vært ganger hvor det ikke har vært ingeniører som har søkt på ledige stillinger, sier ordfører i Lindesnes kommune, Janne Fardal Kristoffersen, til NRK. Dette håper hun nå vil endre seg.

Ingeniørene har på sin side utrykket skuffelse over det de mener er manglende satsing fra kommunene.

Tidligere i år kritiserte NITO kommune-Norge for å ikke være offensive nok i sin jakt på Ingeniører. I april måtte NITO avlyse en nasjonal jobbkampanje rettet mot offentlig sektor grunnet mangle engasjement fra kommunene.