Dampventiler - Ingeniørens Innkjøpsbok
Viser resultat etter treff i "Dampventiler" Registrer varemerke


Somas

Somas er varemerke for kontrollventiler og stengeventiler i rustfritt stål. Den viktigste kundegruppen er treforedlingsindustrien, men ventilene benyttes også innen kjemisk industri, kraftindustri og sukker-biobrenselindustri, dessuten innen offshore- og farmasøytiske applikasjoner m.m.