Dampkjølere - Ingeniørens Innkjøpsbok
Viser resultat etter treff i "Dampkjølere" Registrer varemerke

Process-Therm

Prosess-Therm varmeveksler for gjenvinning av energi i fuktig eller uren prosessluft. Economisere for kjøling av røykgass fra olje-, gass- og fastbrenselfyrte kjeler.