Vannledning Strøndafjorden - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Vannledning Strøndafjorden

Oppdragsgiver: IKT Valdres IKS Org.nr: 995607409
Telefon: 61359200
Kontaktpunkt: +47 90895298
Primær kontakt: Erik Dajani
Primær kontakt e-post: Erik.Dajani@nord-aurdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Nord-Aurdal
Sammendrag: Nord-Aurdal kommune (NAK) ønsker lagt en vannledning fra Skipet - øst for Fagernes - til Leirasanden. Vannledningen skal - i samsvar med rammeplan for Fagernes/Leira vannverk - avløse/erstatte en gammel sjøledning fra Tingnes til Leira. Lengde ledning er ca 600 m i dimensjon 225 mm
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter | 99943 - Vannledninger | 7002309 - Vannledningsrør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.07.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no