E18 Vestkorridoren - E108 Forberedende arbeider Ramstadsletta - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

E18 Vestkorridoren - E108 Forberedende arbeider Ramstadsletta

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Linda Kjellin Karlsen
Primær kontakt e-post: linda.karlsen@vegvesen.no
Sammendrag: Entreprisen er en forberedende entreprise for entreprise E103 Strand-Ramstadsletta og er en del av E18 Vestkorridoren Lysaker-Ramstadsletta, etappe 1.Entreprisen omfatter i hovedtrekk etablering av en ca. 230 m lang rørspunt langs jernbanen vest for Høvik stasjon, riving av bygninger og omlegging av VA.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no