Kleveland bro - Forsterkning - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Kleveland bro - Forsterkning

Oppdragsgiver: Agder fylkeskommune Org.nr: 921707134
Telefon: 38050000
Web: www.agderfk.no E-post: postmottak@agderfk.no
Primær kontakt e-post: firmapost@agderfk.no
Sammendrag: Kleveland bru ligger på FV 461 i Lindesnes kommune - Vest Agder. Kleveland bru er en fritt opplagt stålbjelkebru i to spenn, uten skjevhet ved ender.Brudekket er armert betong (t=190-240 mm) med underliggende to stk. sveistestålbjelker av konstant høyde. Underbygning er betong og hoggenstein.Brulengde er 52,5 m med spennvidder 23,45 + 29,05 m.Broa skal forsterkes ved montering av stålvinkler på eksisterende bjelker. Alt nytt stål og kontaktareal av eks. stålbjelker skal overflatebehandles.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.08.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no