Rekkverk Troms og Finnmark 2020 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Rekkverk Troms og Finnmark 2020

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Tine Maria Storhaug
Primær kontakt e-post: tine.storhaug@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Porsanger
Sammendrag: Statens vegvesen Drift og vedlikehold nord, heretter kalt byggherre, ønsker tilbud på arbeider i Troms og Finnmark fylke som omfatter riving, levering og oppsett av rekkverk på strekninger i Troms og Finnmark som vist i skjema D2-1. I tillegg skal torvkant fjernes, og det skal utfylles med masser for rekkverksrom der det er behov.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.07.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no