Forsterkning, overflatebehandling og vedlikehold av 08-0580 Brevik - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Forsterkning, overflatebehandling og vedlikehold av 08-0580 Brevik

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Lars Erik Myrbekk Hegg
Primær kontakt e-post: firmapost@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark
Sammendrag: Fagverk i tver-, hoved- og sidespenn på Brevik bru skal forsterkes og overflatebehandles. Brudekke skal freses, nytt lag med membran og asfalt skal legges. Noen av de eksisterende vannavløpene skal byttes/fjernes. Midlertidig rekkverk mot gangbane fjernes, og eksisterende rekkverk reetableres. Kantdragere rengjøres for gammelt overflatebelegg, rehabiliteres og behandles med nytt hydrofoberende impregnering.
Bransje(r): 2176500 - Byggentreprenører | 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.08.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no