VA Alta ungdomsskole - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

VA Alta ungdomsskole

Oppdragsgiver: Alta kommune Org.nr: 944588132
Telefon: 78455000
Web: www.alta.kommune.no E-post: postmottak@alta.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 78455000
Primær kontakt: Trine Østmo
Primær kontakt e-post: trine.ostmo@alta.kommuna.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Alta
Sammendrag: Tilknytning til overvannsnett, separering av takvann fra sanitært spillvann og rehabilitering av bunnledninger.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.08.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no