2023-9 Arbeidstøy til Den off. tannhelsetenesta i Møre og Romsdal. Rammeavtale - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

2023-9 Arbeidstøy til Den off. tannhelsetenesta i Møre og Romsdal. Rammeavtale

Oppdragsgiver: Møre og Romsdal Fylkeskommune Org.nr: 944183779
Telefon: 71258000
Web: www.mrfylke.no E-post: post@mrfylke.no
Kontaktpunkt: +47 91837964
Primær kontakt: Jorid Nerland
Primær kontakt e-post: jorid.nerland@mrfylke.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal
Sammendrag: Oppdragsgiver skal inngå rammeavtale på kjøp av arbeidstøy til fylkeskommunale ansatte innenfor den offentlige tannhelsetjenesten.Se mer informasjon om oppdraget i Konkurransegrunnlagets pkt 1.2, og Kravspesifikasjonen Vedlegg 2.
Bransje(r): 4954600 - Arbeidsklær, verneutstyr | 1239300 - Arbeidsklær, kuldebeskyttende | 4028600 - Arbeidsklær, brannbeskyttende | 4029000 - Arbeidsklær, vanntette | 7000016 - Arbeidsklær, syrefaste | 4029000 - Arbeidstøy | 4028600 - Arbeidstøy
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.02.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.01.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no