01202018 Lauritz Hervigs vei - utbedring av vann og avløp - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

01202018 Lauritz Hervigs vei - utbedring av vann og avløp

Oppdragsgiver: DRAMMEN KOMMUNE Org.nr: 921234554
Telefon: 32040000
Web: www.drammen.kommune.no/ E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
Primær kontakt: Tone Bakken
Primær kontakt e-post: tone.bakken@drammen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Drammen
Sammendrag: Denne entreprisen omfatter alle arbeider med rehabilitering av vann og avløpsledninger som vist på vedlagte tegninger, samt reetablering av berørte veger.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.02.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.01.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no