Hovden - totalentreprise leilighetsbygg - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Hovden - totalentreprise leilighetsbygg

Oppdragsgiver: Bykle Nærings- og Utviklingsselskap AS Org.nr: 845529922
Kontaktpunkt: +47 97512929
Primær kontakt: Jonas Amstrup
Primær kontakt e-post: jonas@odinprosjekt.no
Utførelsessted: Fylke: Agder, Kommune: Bykle
Sammendrag: Det skal bygges 8 leiligheter, inkl. garasjer som skal benyttes til kommunalt ansatte som er ansatt i kortere og lengre engasjementer.Anskaffelsen omfatter prosjektering og levering av komplett og nøkkelferdig leilighetsbygg, med garasjer. Uteområder skal opparbeides av leverandør iht. tegninger.Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise (NS 8407). Alle utførende og prosjekterende fag skal dekkes av tilbyder, herunder ARK. Totalentreprenøren skal således stå for og bekoste all nødvendig prosjektering for å snarest levere kontraktsmessig ytelse, herunder ha eneansvar for det allerede utførte arbeidet fra arkitekter og konsulenter.Arbeidet ønskes utført så snart som mulig, med overtakelse kortest mulig overtakelse. Tilbyder bes om å oppgi fremdriftsplan.For ytterligere informasjon om anskaffelsens innhold vises det til bilag 1 - Funksjonsbeskrivelse og kontraktsgrunnlag Dok 0, samt bilag 1.1 - Oppdragsgivers kravspesifikasjon.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.02.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.01.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no