Åpen anbudskonkurranse Vann og avløp - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Åpen anbudskonkurranse Vann og avløp

Oppdragsgiver: ØYER KOMMUNE Org.nr: 961381185
Telefon: 61268100
Web: www.oyer.kommune.no E-post: postmottak@oyer.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 95048403
Primær kontakt: Stian Skyttermoen
Primær kontakt e-post: stian.skyttermoen@oyer.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Innlandet, Kommune: Øyer
Sammendrag: Øyer kommune skal sanere eksisterende VA-anlegg ved Tingberg og legge nytt oppover vegen Klokkerstien. Nye vann-, spillvann- og overvannsledninger legges i tilnærmet samme trase som ledningene ligger i dag. Eksisterende stikkledninger skal skjøtes/legges nye. Strekningen er på ca. 176 meter. Anlegget starter ved en kumgruppe i en asfaltert parkeringsplass ved Øyer Rådhus og ligger deretter hovedsakelig i eksisterende grusveg Klokkerstien opp mot krysset Moshusvegen. Det må planlegges provisoriske løsninger for VA, også for stikkledninger.I tillegg kan det utløses en opsjon på en stikkledning for spillvann på ca. 100 meter fra kumgruppe 1 til Klokkerstien 1. Beslutningen om opsjonen blir innløst, vil bli bestemt etter tilbudsfasen og før kontraktsmøtet.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.02.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.01.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no