Jåttåvågen 2 Avløp Hinna utførelse av ET1 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Jåttåvågen 2 Avløp Hinna utførelse av ET1

Oppdragsgiver: Stavanger kommune Org.nr: 964965226
Telefon: 51507090
Web: www.stavanger.kommune.no E-post: postmottak@stavanger.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51507090
Primær kontakt: Vanessa Venema
Primær kontakt e-post: vanessa.venema@stavanger.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland
Sammendrag: Stavanger kommune ønsker gjennom denne konkurransen å inngå kontrakt om etablering av avløpsanlegg i Jåttåvågen. Jåttåvågen 2 Avløp Hinna er et avløpsprosjekt i utbyggingsområdet Jåttåvågen i Stavanger kommune. Prosjekteringsarbeidet i forbindelse med dette prosjektet ligger i fagområdene vann og avløp, vei og konstruksjonsteknikk (RIB) og geoteknikk. Norconsult er ansvarlig prosjekterende for dette prosjektet.  
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.02.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.01.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no