Avløpsløsning Rana - prosjektering Moskjæran pumpestasjon - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Avløpsløsning Rana - prosjektering Moskjæran pumpestasjon

Oppdragsgiver: Rana Kommune Org.nr: 872418032
Telefon: 75145000
Web: www.rana.kommune.no/ E-post: postmottak@rana.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 75145000
Primær kontakt: Tine Solbakk
Primær kontakt e-post: tine.solbakk@rana.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Rana
Sammendrag: I forbindelse med «Hovedplan avløp og vannmiljø - 2017-2030» er det identifisert et behov for oppgradering av eksisterende Moskjæran renseanlegg. Det er gjort et skisseprosjekt for avløpsløsning Rana (se vedlegg 1-1). I den forbindelse ønsker vi prosjekterende for ny løsning iht skisseprosjektet.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.02.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.01.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no