Rehabilitering Radarveien 52-105 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Rehabilitering Radarveien 52-105

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten Org.nr: 971185589
Telefon: 23437200
Web: www.oslo.kommune.no E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 21802180
Primær kontakt: Malene Våde
Primær kontakt e-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Formålet med anskaffelsen er å inngå en avtale med entreprenør om rehabilitering av vann- og avløpsledninger i område Radarveien 52-105. Se vedlegg 1 - Kravspesifikasjon for mer informasjon.
Bransje(r): 7002309 - Vannledningsrør | 12401200 - VA-konsulenter | 99943 - Vannledninger
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.01.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no