Mosjøen vgs-Marka SPU avdeling - Elektro - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Mosjøen vgs-Marka SPU avdeling - Elektro

Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune Org.nr: 964982953
Telefon: 75650000
Web: www.nfk.no/ E-post: post@nfk.no
Kontaktpunkt: +47 75650000
Primær kontakt: Kenneth Amundsen
Primær kontakt e-post: kenamu@nfk.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Vefsn
Sammendrag: Prosjektet er lokalisert i Mosjøen (Vefsn kommune).I forbindelse med oppgradering av SPU-avdeling ved Mosjøen videregående skole avdeling Marka, skal det gjøres en del arbeider innvendig.Gjelder ombygging og renovering av SPU avdeling i hovedbygg plan 0, bygg B ved Mosjøen videregående skole, studiested Marka.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no