VL Slettekroken / Kvislabakkvegen, Stjørdal - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

VL Slettekroken / Kvislabakkvegen, Stjørdal

Oppdragsgiver: Stjørdal kommune Org.nr: 939958851
Telefon: 74833500
Web: www.stjordal.kommune.no/ E-post: postmottak@stjordal.kommune.no
Primær kontakt: Branka Gajdasevic
Primær kontakt e-post: bragaj@stjordal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Stjørdal
Sammendrag: Stjørdal kommune skal forlenge eksisterende vannledninger Ø 75/110 og bygge nye kummer i Slettekroken/Kvislabakkvegen i Stjørdal. Planene går i grove trekk ut på legging av kommunale vannledninger og bygging av nye kummer. Alle ledningsgrøftene skal graves i eksiterende veger og det blir delvis berørt asfalt parkering ved Kvislabakken skole. Etter gravinga veger og parkering skal settes i samme stand som før gravearbeidet tok til.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 17.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no