Konkurranse - FRI - VA - 2022 - Entreprise E-LED10 Overføring avløp Juvik - Horsøy - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Konkurranse - FRI - VA - 2022 - Entreprise E-LED10 Overføring avløp Juvik - Horsøy

Oppdragsgiver: Askøy kommune Org.nr: 964338442
Telefon: 56158000
Web: askoy.kommune.no E-post: postmottak@askoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 56158120
Primær kontakt: Innkjøpsavdelingen
Primær kontakt e-post: innkjop@askoy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Askøy
Sammendrag: Askøy kommune, Avdeling vann og avløp inviterer med dette til konkurranse med forhandling for «E-Led10 Overføring avløp Juvik-Horsøy». Oppdraget utføres som en generalentreprise, etter NS 8405.Arbeidet inngår i det samlede prosjektet med utbygging av Horsøy og Skarholmen avløpsrenseanlegg.Det pågår flere store vann- og avløpsprosjekter på Askøy. Byggeaktiviteten i kommunen har vært stor over flere år og mye gjøres for å oppgradere både kapasitet på vannkildene, høydebasseng, renseanlegg og ikke minst ledningsnettet. Blant annet legges nye rørledninger i forbindelse med pågående store veiprosjekt.Norconsult bistår kommunen med byggherrerådgivning for utbyggingen av to avløpsrenseanlegg med tilhørende ledningsanlegg, på søre Askøy, på hhv. Horsøy og Skarholmen.For nærmere orientering om prosjektet, entrepriseoppdeling og kontraktarbeidet, se del II - Kontraktsgrunnlaget.Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 med de korreksjoner som framgår av del II -Kontraktsgrunnlaget, punkt B.2 og B.3.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no