Konkurranse - FRI - VA - 2022 - Entreprise E-LED21 Overføring avløp Kleppestø - Skarholmen - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Konkurranse - FRI - VA - 2022 - Entreprise E-LED21 Overføring avløp Kleppestø - Skarholmen

Oppdragsgiver: Askøy kommune Org.nr: 964338442
Telefon: 56158000
Web: askoy.kommune.no E-post: postmottak@askoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 56158120
Primær kontakt: Innkjøpsavdelingen
Primær kontakt e-post: innkjop@askoy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Askøy
Sammendrag: Askøy kommune, Avdeling vann og avløp inviterer med dette til konkurranse med forhandling for «E-Led10 Overføring avløp Juvik-Horsøy». Oppdraget utføres som en generalentreprise, etter NS 8405.Arbeidet inngår i det samlede prosjektet med utbygging av Horsøy og Skarholmen avløpsrenseanlegg.Det pågår flere store vann- og avløpsprosjekter på Askøy. Byggeaktiviteten i kommunen har vært stor over flere år og mye gjøres for å oppgradere både kapasitet på vannkildene, høydebasseng, renseanlegg og ikke minst ledningsnettet. Blant annet legges nye rørledninger i forbindelse med pågående store veiprosjekt.Norconsult bistår kommunen med byggherrerådgivning for utbyggingen av to avløpsrenseanlegg med tilhørende ledningsanlegg, på søre Askøy, på hhv. Horsøy og Skarholmen.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no