Sanering avløp Slind boligfelt - byggetrinn 2 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Sanering avløp Slind boligfelt - byggetrinn 2

Oppdragsgiver: Selbu Kommune Org.nr: 971197609
Telefon: 73816700
Web: www.selbu.kommune.no E-post: postmottak@selbu.kommune.no
Primær kontakt: Jostein Moslet
Primær kontakt e-post: jostein.mosleth@selbu.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Selbu
Sammendrag: Entreprisen omhandler sanering av avløpet (spillvann/overvann) fra et boligområde som heter Slind boligfelt i grenda Vikvarvet. Ca. 1000m VA-grøfter med tilhørende kummer, samt utkobling av 16 stk. septikkummer på private eiendommer.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no