Kloakkanlegg ved Breheimsenteret - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Kloakkanlegg ved Breheimsenteret

Oppdragsgiver: Luster kommune Org.nr: 964968241
Telefon: 57685500
Web: www.luster.kommune.no/ E-post: postmottak@luster.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 57685572
Primær kontakt: John Inge Fredheim
Primær kontakt e-post: john.inge.fredheim@luster.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Luster
Sammendrag: Arbeidet omfattar prosjektering, levering, riving og bygging av nytt kloakkreinseanlegg inkludert overbygg, ved Breheimsenteret i Jostedalen. Ferdigstilling seinast 28.04.2023.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no