Midtåsen, separering VA - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Midtåsen, separering VA

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune Org.nr: 940039541
Telefon: 69306000
Web: www.fredrikstad.kommune.no/ E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 97158025
Primær kontakt: Kristian Fladeby
Primær kontakt e-post: krifla@fredrikstad.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Fredrikstad
Sammendrag: Oppdragsgiver inviterer med dette til konkurranse for inngåelse av avtale om NS8405-kontrakt for utførelse av separeringsprosjektet Midtåsen VA.Anskaffelsen gjelder arbeider med grøfter og nye vann-, spillvann og overvannsledninger, samt fjerning av de eksisterende ledninger som erstattes. Anskaffelsen gjelder også noe kabelgrøfter og flytting/tilpassing av kabler.Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av vedleggene til konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no