Driftsbygning Rovdas Gravlund. Bygg og betong - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Driftsbygning Rovdas Gravlund. Bygg og betong

Oppdragsgiver: Nordreisa Kommune Org.nr: 974792982
Telefon: 77770555
Web: www.nordreisa.kommune.no E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41863282
Primær kontakt: Ron Olsen
Primær kontakt e-post: ron.olsen@nordreisa.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms og Finnmark, Kommune: Nordreisa
Sammendrag: Leveransen omfatter ny Driftsbygning til Rovdas Gravlund.Kun grunn, betong, bygg og ventilasjonsarbeider.
Bransje(r): 2176500 - Byggentreprenører | 12000357 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no