Prosjekt for tettilsluttet rør, Gangdalsveien, Jaktoddveien og Rigetjønnveien - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Prosjekt for tettilsluttet rør, Gangdalsveien, Jaktoddveien og Rigetjønnveien

Oppdragsgiver: KRISTIANSAND KOMMUNE Org.nr: 820852982
Telefon: 38075000
Web: www.kristiansand.kommune.no/ E-post: postmottak@kristiansand.kommune.no
Primær kontakt: Rolf Arild Johannessen
Primær kontakt e-post: rolf.arild.johannessen@kristiansand.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Agder, Kommune: Kristiansand
Sammendrag: Kristiansand kommune ønsker å bruke tettilsluttet rør for rehabilitering av vannledning. Metoden kan brukes der det er mulig å redusere dimensjonen noe og der det er noen anboringer på strekket. Ved bruk av PE-rør ved NoDig-metode tillater vi en designfaktor på 1,25, viser til VA-miljøblad 97.Prosjektet skal følge VA-norm for Kristiansand kommune.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no