2022 - Hovedplan vann og avløp - Overhalla kommune - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

2022 - Hovedplan vann og avløp - Overhalla kommune

Oppdragsgiver: Overhalla Kommune Org.nr: 939896600
Telefon: 74280000
Web: www.overhalla.kommune.no/ E-post: postmottak@overhalla.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41928963
Primær kontakt: Even Buvarp Helsingen
Primær kontakt e-post: even.buvarp.helsingen@overhalla.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Overhalla
Sammendrag: Overhalla kommune inviterer til å delta i konkurranse om utarbeidelse av hovedplan for vann og avløp. Hovedplanen skal med utgangspunkt i kommuneplanen og eksterne påvirkninger/rammebetingelser belyse de langsiktige problemstillingene for drift av vann- og avløpsområdet i perioden fram til 2035.Det skal i tillegg gjennomføres flere delprosjekter som en del av kontrakten. Avtale inngås etter NS 8401 med de presiseringer som følger av konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.09.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.07.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no