Skien kommune - Gulset - Kulverter og fortau - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Skien kommune - Gulset - Kulverter og fortau

Oppdragsgiver: Sweco Norge AS (Hovedenhet) Org.nr: 967032271
Telefon: 67128000
Web: www.sweco.no E-post: post@sweco.no
Kontaktpunkt: +47 90872187
Primær kontakt: Øyvind Barosen
Primær kontakt e-post: oyvind.barosen@sweco.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold og Telemark, Kommune: Skien
Sammendrag: Skien kommune skal skifte ut eksisterende stålkulvert under Gulsetringen, i bydelen Gulset, nordvest for Skien sentrum. Prosjektet omfatter også bygging av nytt fortau på en del av Vestre Gulset. Det er opsjon på utskifting av eksisterende stålkulvert under Nyhusvegen. Denne ligger rett øst for kulverten under Gulsetringen.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter | 7002298 - Kulvertrør | 7001342 - Kulverter | 85881 - Bekkekulverter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.07.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no