Fv. 2729 Landfalløya - Øvre Storgate - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Fv. 2729 Landfalløya - Øvre Storgate

Oppdragsgiver: Viken fylkeskommune Org.nr: 921693230
Telefon: 32300000
Web: www.viken.no E-post: post@viken.no
Primær kontakt: Sarah Mira Hasson Eriksen
Primær kontakt e-post: saraher@viken.no
Sammendrag: Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Viken fylkeskommune og Drammen kommune. Viken fylkeskommune er Byggherre for prosjektet.Bakgrunnen for prosjektet Øvre Storgate - Landfalløya er å tilrettelegge strekningen for sykkel, som del av regional sykkelrute på nordsiden av Drammenselva. Strekningen er også del av hovedsykkelvegnettet i Drammen. Gata skal enveisreguleres det skal anlegges sykkelfelt mot kjøreretningen. Overvannsanlegg samt Drammen kommunes vannledning skal stedvis rehabiliteres.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter | 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.09.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.07.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no