Lydisolering Gjerpensgate 14 - Sykehuset Telemark prosjekt: 146410 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Lydisolering Gjerpensgate 14 - Sykehuset Telemark prosjekt: 146410

Oppdragsgiver: Sykehuset Telemark HF Org.nr: 983975267
Telefon: 35003500
Web: www.sthf.no E-post: postmottak@sthf.no
Primær kontakt: Einar Ramsli
Primær kontakt e-post: einram@sthf.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold og Telemark, Kommune: Skien
Sammendrag: Tiltaket er ombygging av kontorer i Gjerpensgate 14 1. til 3. etasje for å tilfredsstille brukernes krav til luftlydisolasjon. 
Bransje(r): 99642 - Støyisolering/Lydisolering | 7001190 - Støykonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.07.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no