Lokale støytiltak for boliger i Selsbakklia - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Lokale støytiltak for boliger i Selsbakklia

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Tatiana Liknes
Primær kontakt e-post: tatiana.liknes@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Trondheim
Sammendrag: Statens vegvesen Utbygging inviterer til konkurranse om følgende kontraktarbeid:Rv.706 Nydalsbrua med tilknytninger - Lokale støytiltak for boliger i Selsbakklia. Arbeidet omfatter lokale støytiltak på til sammen 23 boliger i området Selsbakk i Trondheim. Det skal utføres støyreduserende tiltak både på uteplass og innvendig bolig.
Bransje(r): 7001190 - Støykonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.09.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no