Entreprise - 92430606 Renovering avløpsledninger 2022 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Entreprise - 92430606 Renovering avløpsledninger 2022

Oppdragsgiver: Trondheim kommune Org.nr: 942110464
Telefon: 72540000
Web: www.trondheim.kommune.no/ E-post: tk.postmottak@trondheim.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 72546350
Primær kontakt: Lars Einar Aune
Primær kontakt e-post: lea@trondheim.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Trondheim
Sammendrag: Trondheim kommune skal renovere ca 3.700 meter avløpsledninger med dimensjoner fra 150mm til 375mm.Det er valgt strømpetrekking som renoveringsmetode. Det skal renoveres ca 108 kummer hvorav 2 kummer renoveres med strømpe. Det er ingen graving i entreprisen. Tiltakene er spredt i kommunen.Arbeidene skal utføres innen 27.01.23.Se for øvrig beskrivelse av omfang i Del 2 oppdragsbeskrivelsen/ kravspesifikasjonen.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.07.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no