Rehabilitering av vannledning Huser-Jørgensløkka Etappe 1 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Rehabilitering av vannledning Huser-Jørgensløkka Etappe 1

Oppdragsgiver: Gran Kommune Org.nr: 961381541
Telefon: 61338400
Web: www.gran.kommune.no/ E-post: postmottak@gran.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 61338400
Primær kontakt: Gran kommune
Primær kontakt e-post: postmottak@gran.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Innlandet, Kommune: Gran
Sammendrag: Gran kommune er i gang med sanering av eksisterende vanntilførelsel iområdet Huser til Jørgensløkka. I denne forbindelse inviterer Grankommune, heretter kalt oppdragsgiver, til åpen tilbudskonkurranse iforbindelse med anskaffelse av "Huser-Jørgensløkka. Rehabilitering avvannledning. Etappe 1.''
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no