Totalentreprise på graving og legging VA rør på Vangnes - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Totalentreprise på graving og legging VA rør på Vangnes

Oppdragsgiver: Sauda kommune Org.nr: 964979367
Telefon: 52786200
Web: www.sauda.kommune.no/ E-post: post@sauda.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 52786200
Primær kontakt: Ragnhild Johannesen
Primær kontakt e-post: ragnhild.johannesen@sauda.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sauda
Sammendrag: Totalentreprise for renovering av vann og avløp på Vangnes. Formålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoblinger til private vannledninger skal samles i kummer.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.07.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no