2022/2334 Utskiftning av vinduer ved Bodø fengsel - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

2022/2334 Utskiftning av vinduer ved Bodø fengsel

Oppdragsgiver: STATSBYGG Org.nr: 971278374
Telefon: 81555045
Web: www.statsbygg.no E-post: postmottak@statsbygg.no
Kontaktpunkt: +47 99047339
Primær kontakt: Tove Kristiansen
Primær kontakt e-post: tove.kristiansen@statsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Bodø
Sammendrag: .Anskaffelsen gjelder utskiftning av vinduer ved Bodø fengsel
Bransje(r): 2959400 - Vinduer, tre | 2176500 - Byggentreprenører | 2788633 - Vinduer, øvrige | 7000604 - Sikkerhetsvinduer | 5089870 - Brannvinduer | 2958800 - Vinduer, plast | 5959100 - Skips- og båtvinduer | 7002736 - Takvinduer | 2958400 - Vinduer, aluminium | 2959200 - Vinduer, stål | 1006420 - Vinduer, acryl
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no