Incognitobekken del 1 og Skarpsnobekken øvre - Gravefri rehabilitering av avløpsledning - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Incognitobekken del 1 og Skarpsnobekken øvre - Gravefri rehabilitering av avløpsledning

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten Org.nr: 971185589
Telefon: 23437200
Web: www.oslo.kommune.no E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 21802180
Primær kontakt: Marlene Pregl
Primær kontakt e-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Incognitobekken del 1 og Skarpsnobekken øvre skal inngå i et gravefritt rehab avløpsprosjekt med store ledninger. Prosjektet skal mest mulig gravefritt rehabilitere ca. 845 meter stor avløpsledning og utvalgte kummer (8 stk.) ved de historiske bekkefarene Incognitobekken og Skarpsnobekken.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.07.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no