Totalentreprise slamavskiller Kvernes - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Totalentreprise slamavskiller Kvernes

Oppdragsgiver: Averøy kommune Org.nr: 962378064
Telefon: 71513500
Web: www.averoy.kommune.no E-post: post@averoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47684916
Primær kontakt: Rainer Deggert
Primær kontakt e-post: rainer.deggert@averoy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Averøy
Sammendrag: Fra et mindre boligfelt på Kvernes i Averøy kommune går i dag kloakken i samleledning direkte ut i fjorden.  Det er nå vedtatt at det skal installeres en slamavskiller for behandling av kloakken fra dette boligfeltet. Det vurderes også å legge en selvfalls kloakkledning fra Kvernes kirke og koble denne inn på ledningen fra boligfeltet. Se nærmere beskrivelse i anbudsgrunnlag del B. Slamavskilleren skal dimensjoneres for 130 p.e. og plasseres ved fylkesvegen nedenfor kirkegården ved Kvernes kirke. I tilknytning til slamavskilleren skal det etableres et kjøresterkt areal (oppstillingsplass) for pumpebil. 
Bransje(r): 9476229690 - Slamavskillere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.07.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no