VA - Tordenskioldsgate 73 og Verven 47 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

VA - Tordenskioldsgate 73 og Verven 47

Oppdragsgiver: DRAMMEN KOMMUNE Org.nr: 921234554
Telefon: 32040000
Web: www.drammen.kommune.no/ E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
Primær kontakt: Ingrid Unelsrød Hansen
Primær kontakt e-post: ingrid.unelsrod.hansen@drammen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Drammen
Sammendrag: Anskaffelsen omfatter arbeider ved to adresser:- Tordenskioldsgate 73, 3044 Drammen- Verven 47, 3041 DrammenKort om oppdraget i Tordenskioldsgate:Nåværende avløpsløsning i Tordenskioldsgate 73 og 73 A går i dag til endekum for kommunal overvannsledning og rett videre til elva. Nærmeste kommunale påkoblingspunkt for spillvann er AF-ledning i Hesselbergsgate, denne må forlenges i nødvendig lengde for at de to adressene skal kunne koble seg til. Dette ble ikke lagt om i forbindelse med kloakkrammeplanen. Oppstart 10.8. (eller etter avtale).Formålet med anskaffelsen er å få en god løsning for spillvann for aktuelle adresser.Kort om oppdraget i Verven:Det skal etableres ny VL i ny trasé, samtidig skal avløp i eksisterende trasé separeres. Dette skal løse forsyningsproblemer til 9 boliger, disse har i dag gammel gjengrodd vannledning, brunt vann og problemer med å få spylt. Se vedlagte designgrunnlag, vedlegg H4 Designgrunnlag Verven 47, for nærmere beskrivelse. Oppstart 10.8. (eller etter avtale).Formålet med anskaffelsen er å sikre vannforsyning og separering av avløp til aktuelle adresser.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.07.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no