Totalentreprise - Sødalsveien - Ringlebekkveien - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Totalentreprise - Sødalsveien - Ringlebekkveien

Oppdragsgiver: KRISTIANSAND KOMMUNE Org.nr: 820852982
Telefon: 38075000
Web: www.kristiansand.kommune.no/ E-post: postmottak@kristiansand.kommune.no
Primær kontakt: Rolf Arild Johannessen
Primær kontakt e-post: rolf.arild.johannessen@kristiansand.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Agder, Kommune: Kristiansand
Sammendrag: Det er planlagt en oppgradering av Sødals- og Ringlebekkveien over et strekk på totalt ca. 450 m med utvidelse av gang- og sykkelveg, prosjektet omfatter også oppgradering av VA-nett, elektro i tillegg til konstruksjoner hovedsakelig i form av murer. Arbeidene vil også omfatte inngrep på flere private eiendommer. Kontrakten utføres som totalentreprise iht. NS8407 der TE har ansvar for prosjektering.Vegen skal opparbeides i henhold til reguleringsplan godkjent av bystyret 27.10.10 og Veinormalen for Kristiansand kommune. Godkjente tekniske tegninger beskriver omfanget av prosjektet.Vann, avløp og overvann skal opparbeides i henhold til VA-norm for Kristiansand kommune. For å ikke få undertrykk på brannvann må eksisterende vannledning over Otra oppdimensjoneres til Ø280PE.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.06.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no