Årdalstunet - Veg, VA og straum - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Årdalstunet - Veg, VA og straum

Oppdragsgiver: Hjelmeland Kommune Org.nr: 864979092
Telefon: 51757000
Web: www.hjelmeland.kommune.no/ E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51757000
Primær kontakt: Eirin Eidem Meihack
Primær kontakt e-post: eirin.eidem.meihack@hjelmeland.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Hjelmeland
Sammendrag: Hjelmeland kommune skal etablere ny kommunal veg med VA, gatelys og straum. Ytterlegare beskriving er gitt i konkurransegrunnlaget. 
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.06.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no