BME FOR 02-2022 Veianalyse - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

BME FOR 02-2022 Veianalyse

Oppdragsgiver: Bergen kommune - Bymiljøetaten Org.nr: 964338531
Telefon: 55565556
Web: www.bergen.kommune.no/ E-post: postmottak@bergen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 97116830
Primær kontakt: Diana Snibsøer
Primær kontakt e-post: diana.snibsoer@bergen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Bergen
Sammendrag: Formålet med anskaffelsen er å få på plass et analyse- og beslutningsstøttesystem for det kommunale vegnettet i Bergen kommune. Systemet skal blant annet innhente videoopptak fra det kommunale vegnettet med tilstøtende områder, analysere tilstanden på vegdekket, registrere elementer tilhørende veglegemet og presentere resultatene fra analysene. Oppdragsgiver har ansvar for ca. 750 km kommunal vei.Løsningen skal bidra til at oppdragsgiver får informasjon om veistatus og oversikt over aktuelle kommunale eiendeler langs veiene. Dette skal gi oppdragsgiver et verktøy for å kunne ta aktuelle beslutninger om drift og vedlikehold av det aktuelle veinettet.Leveransen har et omfang på 3 år og skal dekke hele det kommunale veinettet på 750 km hvert år. 
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.05.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no