(ANSK-0028-22) Utskifting vinduer, dører m.m i Nordlysobservatoriet - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

(ANSK-0028-22) Utskifting vinduer, dører m.m i Nordlysobservatoriet

Oppdragsgiver: UiT Norges arktiske universitet Org.nr: 970422528
Telefon: 77644000
Web: www.uit.no E-post: postmottak@uit.no
Primær kontakt: Jacob Sebastian Scheid
Primær kontakt e-post: sebastian@innkjopskontoret.no
Utførelsessted: Fylke: Troms og Finnmark, Kommune: Tromsø
Sammendrag: Konkurransen gjelder levering av totalentreprise for skifte av vinduer og taktekking.Anskaffelsens verdi anslås til: NOK 6.000.000,- eks. mva. Volumet er et estimat og er ikke bindende for oppdragsgiver.For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.
Bransje(r): 7002730 - Tak, undertak | 2176500 - Byggentreprenører | 5089870 - Brannvinduer | 2788633 - Vinduer, øvrige | 2959200 - Vinduer, stål | 1000794 - Tak, øvrig | 2958400 - Vinduer, aluminium | 1006420 - Vinduer, acryl | 7000604 - Sikkerhetsvinduer | 2958800 - Vinduer, plast | 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 7002729 - Tak, glass | 7002728 - Tak, aluminium | 5959100 - Skips- og båtvinduer | 2959400 - Vinduer, tre | 7002736 - Takvinduer
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.06.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no