Tilbygg Belehalli - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Tilbygg Belehalli

Oppdragsgiver: Sogndal kommune Org.nr: 922121893
Telefon: 57652500
Web: www.sogndal.kommune.no E-post: postmottak@sogndal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 45638580
Primær kontakt: Eirik Rygg
Primær kontakt e-post: eirik.rygg@sogndal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Sogndal
Sammendrag: Sogndal Kommune innbyr til anbodskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og Forskrift om Offentlige Anskaffelser (FOA). For denne anskaffelsen gjelder FOA del I og II.Tilbygg Belehalli BalestrandSogndal Kommune, heretter byggherre eller SK, ønsker anbod frå anbydarar med fagleg, teknisk og økonomisk grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten, og med erfaring frå tilsvarande arbeider i same størrelse.Generelt:Sogndal Kommune ønskjer å føre opp eit nytt tilbygg ved Belehalli i Balestrand. Tilbygget er på om lag 331 m2 BYA og inneheld Klubbrom, kjøkken, kontor, vaskerom, golfsimulator, Squashhall mm.
Bransje(r): 2176500 - Byggentreprenører | 12000357 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.06.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no