VANNLEDNING I FARELVA FRA STEINSRUD TIL FARBUKTA - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

VANNLEDNING I FARELVA FRA STEINSRUD TIL FARBUKTA

Oppdragsgiver: Skien kommune Org.nr: 938759839
Telefon: 35581000
Web: www.skien.kommune.no E-post: skien.postmottak@skien.kommune.no
Primær kontakt: Daniel Dahle
Primær kontakt e-post: daniel.dahle@skien.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold og Telemark, Kommune: Skien
Sammendrag: Anskaffelsen gjelder leveranse- og anleggsarbeider i forbindelse med legging av ny vannledning fra Steinsrud til Farbukta. Prosjektet omfatter nyetablering av hovedvannledning og overvannsledning lokalisert fra Steinsrud og i Farelva fram til Farbukta. Anskaffelsen inkluderer rigg for bygge/anleggsplass, samt bygging av ovennevnte anlegg.
Bransje(r): 7002309 - Vannledningsrør | 99943 - Vannledninger | 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.06.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no