Forprosjektering av automatisk slokkeanlegg; Berg, Idd, Rokke og Råde krike - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Forprosjektering av automatisk slokkeanlegg; Berg, Idd, Rokke og Råde krike

Oppdragsgiver: Actemium Electro AS Org.nr: 991923829
Telefon: 69157955
Web: E-post: post@conductor.as
Kontaktpunkt: +47 47302550
Primær kontakt: Olav H. Karstensen
Primær kontakt e-post: olav.husebye-karstensen@actemium.com
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Råde
Sammendrag: Forprosjekterings konkurranse for slokkevannsanlegg i kirkene Berg, Rokke, Idd og Råde Kirke.Konkurransen er utsendt av Actemium Electro AS på vegene av Råde Menighet og Halden kirkelige fellesråd.
Bransje(r): 4091200 - Brannslanger | 1000847 - Brannslukkeanlegg, tåke | 1000846 - Brannslukkeanlegg, vann | 1000848 - Brannslukkeanlegg, skum | 1000834 - Brannslukkeanlegg, gass | 4092400 - Brannslukkingsutstyr, CO2 | 4091400 - Brannslukkingsutstyr, øvrig | 4092500 - Brannslukkingsutstyr, pulver | 4091300 - Brannslangeskap | 4091800 - Brannslukkingsutstyr, skum | 3124550 - Brannslukkingsutstyr, gass | 4092800 - Brannslukkingsutstyr, vann | 9900200 - Brannslukkingsutstyr, damp
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.06.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no