Pumper og turbin - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Pumper og turbin

Oppdragsgiver: Returkraft AS Org.nr: 991590463
Telefon: 95846000
Web: www.returkraft.no E-post: post@returkraft.no
Kontaktpunkt: +47 95846000
Primær kontakt: Ana Maria Ågedal
Primær kontakt e-post: ana.maria.agedal@returkraft.no
Utførelsessted: Fylke: Agder, Kommune: Kristiansand
Sammendrag: Returkraft AS inviterer herved til konkurranse om service og reparasjoner av pumper og turbin som beskrevet i konkurransegrunnlaget med vedlegg.Det vil bli avholdt befaring på anlegget 23.05.2022, mellom kl.12.30 -15.00. Påmelding innen  20.05.2022, kl.14:00.Avtalens varighet er 1(ett) år, med opsjon på ytterligere 3 år(1+1+1år) dersom Returkraft As ønsker det.Velkommen til konkurransen!
Bransje(r): 4633800 - Pumper, øvrige | 4883000 - Vannturbiner | 4638600 - Pumper, hydrauliske | 7002308 - Turbinrør | 5444050 - Turbinlagre | 7002938 - Turbiner | 4882800 - Gassturbiner | 4244 - Turbin flowmeter | 4456780 - Gassturbinmålere | 4882400 - Dampturbiner | 4925400 - Turbinveksler | 4882600 - El-turbiner
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.05.2022
Språk: Engelsk
Publiseringsdato: 06.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no