Totalentreprise for Snartemo Aktivitetssenter - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Totalentreprise for Snartemo Aktivitetssenter

Oppdragsgiver: Hægebostad kommune Org.nr: 964963916
Telefon: 38349100
Web: www.haegebostad.kommune.no/ E-post: postmottak@haegebostad.kommune.no
Primær kontakt: Jørgen P. Justvik
Primær kontakt e-post: jorgen@odinprosjekt.no
Utførelsessted: Fylke: Agder, Kommune: Hægebostad
Sammendrag: Anskaffelsen gjelder totalentreprise for nytt aktivitetssenter på Snartemo i Hægebostad kommune. Det skal bygges nytt aktivitetssenter med tilhørende personalrom og omsorgsboliger med bemanning. Det skal bygges fire nye omsorgsboliger, derav en spesielt tilpasset og tilrettelagt for beboer, med personalbase i nær tilknytning. De nye omsorgsboligene knyttes sammen med 5 eksisterende boliger via påkobling til eksisterende forbindelsesgang.Eksisterende bygg på tomten, aktivitetssenter med kjeller fra 1966, samt boliger E, F og G fra 1978. skal rives. Øvrige 4 omsorgsboliger (A-D) med forbindelsesgang til dagsenteret er oppført i 1999, skal beholdes og oppgraderes, sammen med omsorgsbolig (H) fra 2005 - som holder omtrent samme standard som bygningsmasse fra 1999.For ytterligere informasjon om anskaffelsens innhold vises det til del II bilag 1.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris (90 %) Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Kvalitet (10 %)
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 03.06.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no