211875 Paal Bergs v./Austeens veg - Ledningsfornyelse - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

211875 Paal Bergs v./Austeens veg - Ledningsfornyelse

Oppdragsgiver: Gjøvikregionen - Anskaffelser Org.nr: 940155223
Telefon: 61189500
Web: www.gjovik.kommune.no/ E-post: postmottak@gjovik.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 61189500
Primær kontakt: Kenneth Hvalby
Primær kontakt e-post: kenneth.hvalby@gjovik.kommune.no
Sammendrag: Dette tiltaket er en del av et stort program for å fornye VA-anlegg i sentrum av Gjøvik. VA-ledningene i denne gaten har to problemer som prosjektet ønsker å løse. For det første er ledningene ganske gamle, en stor del av dem er fra 1947 Det er noe lekkasjer samt at det er ønskelig å splitte spillvann- og overvannsleningene.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.11.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.10.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no